Frame
EnglishTürkçe

2 Nisan 2015

 
2 Nisan 2015, Perşembe / 1. Gün
07:30 - 08:15
SALON 1 TGHYK-Bilgi Güncelleme
Oturum Başkanları:Altay Şahin,Bedrettin Yıldızeli
Pulmoner Tromboemboli’de Neler Bilinmeli?
Orhan Arseven
08:30 - 10:00
SALON 1 PANEL - Astım Ç.G.
Yeni Astım Rehberlerine Bakalım 
Oturum Başkanları: Arzu Yorgancıoğlu,Sevim Bavbek
Giriş
Arzu Yorgancıoğlu
Güvenilir Rehber Nedir? GINA 2014 ve ATS/ERS Ağır Astım Rehberleri Bu Sınavı Geçiyor mu?
Gülfem Çelik
GINA 2014 ve Günlük Klinik Göğüs Hastalıkları Pratiği
Bilun Gemicioğlu
ATS/ERS Ağır Astım Rehberi ve Günlük Klinik Göğüs Hastalıkları Pratiği
Elizabeth Bel
SALON 2 Klinik Sorunlar Ç.G.
Nadir Görülen İnterstisyel Akciğer Hastalıkları: Olgu Sunumları Eşliğinde Uzmanıyla Değerlendirme
Oturum Başkanları: Güngör Çamsarı, Göksel Altınışık
Nadir Görülen İnterstisyel Akciğer Hastalıkları: Halen Nadir Ama Artık Öksüz Değil         Francis X.  McCormack                       
Alveoler Mikrolitiazis                             
Gülcihan Özkan                                    
Pulmoner Alveoler Proteinozis                
Erhan Uğurlu               
Lenfanjioleiomyomatozis                          
Ersan Atahan 
SALON 3 PANEL - Deneysel Araştırmalar Ç.G.,KOAH Ç.G.,Solunum Enfeksiyonları Ç.G.  
Solunum Mikrobioması ve Akciğer Hastalıkları
Oturum Başkanları: Abdullah Sayıner,Armağan Hazar
İnsan Solunum Yolu Mikrobiyoması Projesi
Cengiz Çavuşoğlu
İnsan Solunum Yolu Mikrobiyomasının Kronik Solunum Yolu Hastalıkları ve Yeni Tedavi Modelleri ile ilişkisi
Hasan Yüksel
KOAH’da Solunum Mikrobiyoması: Klinik Önemi
John Hurst             
Mikrobiyom ve Solunum Yolu İnfeksiyonları İlişkisi
Ener Çağrı Dinleyici
SALON 4 PANEL - Pulmoner Rehabilitasyon Ç.G.
Pulmoner Rehabilitasyonda Güncel Konular
Oturum Başkanları: Müzeyyen Erk,Uğur Gönüllü
Akciğer Kanserlerinde Pulmoner Rehabilitasyon
Dicle Kaymaz
Pulmoner Hipertansiyonda Pulmoner Rehabilitasyon
Sema Savcı
Bronkoskopik Hacim Küçültme ve Pulmoner Rehabilitasyon
Pınar Ergün
SALON 5 YUVARLAK MASA - Deneysel Araştırmalar Ç.G.
Ülkemizde Göğüs Hastalıklarında Bilimsel Araştırma Potansiyeli: Engeller, Fırsatlar, Çözüm Önerileri
Oturum Başkanları: Öner Dikensoy,Eyüp Sabri Uçan
Nitelikli Bilimsel Araştırma Yapmak için Neler Gerekli?
Emin Kansu 
Türkiye'de Bilimsel Araştırmaların Güncel Konumu
Fuat Kalyoncu
Türkiye'de Bilimsel Araştırma Yapabilmek için Mevcut Avantajlar Nelerdir?
Ali Güre
Bilimsel Araştırma Yaparken Klinik Pratikte Durum
Hasan Bayram
SALON 6 TANI TÖNTEMLERİ SÖZEL SUNUM
SS1- SS9
SALON 9 GÖGÜS CERRAHİSİ SÖZEL SUNUM
SS10 - SS18
SALON 10 KOAH- 1 SÖZEL SUNUM
SS19 - SS25
SALON 14 ÇEVRESEL VE MESLEKİ AKCİĞER HASTALIKLARI SÖZEL SUNUM
SS26 - SS31
10:00 - 10:30 KAHVE ARASI
10:30 - 11:15
SALON 1 KONFERANS - Çocuk Göğüs Hastalıkları Ç.G.
Oturum Başkanları: Remziye Tanaç,Fazilet Karakoç
KOHORT Çalışmalar Işığında Çocukluktan Erişkinliğe Astım
Fernando M. Martinez
Kistik Fibrozis Yenidoğan Tarama Programında Tanı Alan Hastaların İzlemi
Thomas W. Ferkol
SALON 2 KONFERANS - KOAH Ç.G.
Erken KOAH Var mı? Nasıl Yönetelim? 
Oturum Başkanları: Nurhayat Yıldırım,Ali Kocabaş
Konuşmacı:
Paul Jones
SALON 3 KONFERANS - TÜBERKÜLOZ Ç.G.
Dünya'da Dirençli Tüberküloz Trendi: Giderek Artan Tanı ve Tedavi Olanaklarına Rağmen Tedavi Başarısında Gelişme Olmaması Doğal mıdır? 
Oturum Başkanları: Filiz Duyar Ağca,Şeref Özkara
Konuşmacı:

Hans Rieder 
SALON 4 KONFERANS - Klinik Sorunlar Ç.G.
Yeni PTE Uzlaşı Raporunda Neler Değişti?
Oturum Başkanları: Gül Öngen,İsmail Savaş                  
PTE Tanısındaki Değişiklikler         
Numan Ekim                                  
PTE Tedavisindeki Değişiklikler  
Orhan Arseven
SALON 5 MYK OTURUMU
Veni Vidi Vici
Oturum Başkanları: Bülent Karadağ, Zühal Karakurt
ERS'de Burs İmkanları
Canan Demir
Yurtdışı Eğitiminde Aşamalar (Sınavlar)
Yasin Abul
Yurtdışı Eğitiminde Ülkemizde Burs İmkanları
Nalan Adıgüzel 
Genel İnteraktif Söyleşi 
11:15 - 11:25 ARA
11:25 - 12:25
SALON 2 UYDU SEMPOZYUMU
TRİATLON; KOAH’a Güçlü Bakış
Konuşmacılar: Nurdan Köktürk, Oğuz Kılınç, Sibel Atış 
SALON 3 UYDU SEMPOZYUMU 
Güncel Çalışmalar Eşliğinde KOAH Tedavisine Bakış
Abdullah Sayıner
Astım Tedavisine Farklı Bir Bakış
Haluk Türktaş
SALON 4 UYDU SEMPOZYUMU 
Erişkin Aşılama
Moderatör : Aykut Çilli
Konuşmacımız: Hartmut Lode
SALON 14 WORKSHOP
Ev Ventilatörleri
Sedat Öktem
12:30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 15:00
SALON 1 ANA OTURUM
SOMA FACİASININ ÖĞRETTİKLERİ
Oturum Başkanları: Zeki Kılıçaslan, Ülkü Bayındır  
Soma’da Ne Yaşadım?  
Sefa Köken (Soma Madeni Emekçisi)
Soma’da İşçilerin Sağlık Tablosunun Değerlendirilmesi 
Peri Arbak
Basında Soma   
Ertuğrul Özkök (Gazeteci)
TBMM'de Soma 
Özgür Özel (Milletvekili) 
SALON 5 SOLUNUM SİSTEMİ İNFEKSİYONLARI SÖZEL SUNUM
SS32 - SS39
SALON 6 KLİNİK SORUNLAR (DİFUZ PARANKİMAL) AKCİĞER HASTALIKLARI SÖZEL SUNUM
SS40 - SS44
SALON 9 TÜBERKÜLOZ SÖZEL SUNUM
SS45 - SS49
SALON 10 UYKU BOZUKLUKLARI - 1 SÖZEL SUNUM
SS50 - SS55
SALON 14 AKCİĞER NAKLİ SÖZEL SUNUM
SS56 - SS59
15:00 - 15:30 KAHVE ARASI
15:30 - 16:00
SALON 14 WORKSHOP
İnhalasyon ve Nebulizasyon Cihazları
Figen Gülen
15:30 - 16:30
SALON 1 MYK OTURUMU
Türk Toraks Derneği Avrupa Ortaklık Projesi (Havayolu hastalıklarına entegre yaklaşım)
Oturum Başkanları:Fuat Kalyoncu,Bilun Gemicioğlu
Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma da Avrupa Ortaklığı & Dünya Sağlık Örgütünün Katkısı:
Jean Bousquet (Airways ICP Başkanı)

GARD Türkiye &TTD Eylem Planına Katkısı
Arzu Yorgancıoğlu (TTD Başkanı)
ERS'nin Kronik Solunum Hastalıkları Konusunda Görüşleri
Elizabeth Bel (ERS Başkanı)
ATS'nin Kronik Solunum Hastalıkları Konusunda Görüşleri
Thomas W. Ferkol (ATS Başkanı)
SALON 2 PANEL - Solunum Sistemi Enfeksiyonları Ç.G.
Yaşlılarda Pnömoni: Gençlerden Farklı mı?
Oturum Başkanları: Dursun Tatar, Cenk Babayiğit
Kolaylaştıran Nedenler                                             
Sezai Taşbakan                                                        
Klinik Seyir                                                             
Marcos Restrepo                                                    
Tedavi Yaklaşımı                                                       
Aykut Çilli
SALON 3 VİDEO SUNUMU - Deneysel Araştırmalar Ç.G.
Akciğer Hastalıklarında Uygulamalı Örneklerle Deneysel Hayvan Modelleri
Oturum Başkanları: Hasan Bayram,Ender Levent
Astım ve KOAH Modelleri
Meral Karaman
Göğüs Hastalıklarında Girişimsel İşlem Modelleri (bronkoskopi, torasentez, torakoskopi)
Ali Naycı
SALON 4 OLGU SUNUMU - Patoloji Ç.G.,Klinik Sorunlar Ç.G
Olgular Eşliğinde Granulomatöz Hastalıklara Klinikopatolojik Yaklaşım
Oturum Başkanları: Leyla Memiş, Levent Tabak, Can Karaman  
Olgu 1
Ali Veral
Olgu 2
Nur Ürer
Olgu 3
Gülay Özbilim
SALON 5 YUVARLAK MASA - Tütün Kontrolü Ç.G.
Tütün Endüstrisinde Pazarlama Taktikleri
Oturum Başkanları: Atilla Uysal, 
Nöropazarlama
Vedat Menderes Özçiftçi
Kültürel Pazarlama İdeolojisine Eleştirel Bir Bakış
Nurhan Papatya
Ulusal Kontrol Programında Yeni Pazarlama Stratejilerine Karşı Alınan Önlemler
Osman Elbek
SALON 6 MYK OTURUMU
Memleketimden Uzman Manzaraları: Olgu Sunumları Eşliğinde
Oturum Başkanları: Eda Uslu Tuğtepe, Rabia Engin Ünver ,Güngör Ateş                       KTEPH Tanısını Geciktirmek ya da Geciktirmemek        
Dilek Çakmakçı Karadoğan
Doksan Hasta Bakarken Astım                                         
Ali İhsan Yıldız                         
Kim Korkar İnterstisyelden?  
Şirin Yurtlu                    
Radyolojik Çeşitlemeler                             
Belgin İkidağ
SALON 9 OLGU OTURUMU - GÖGÜS CERRAHİSİ
Oturum Başkanları: Salih Topçu, Hakan Kutlay

OS1 - OS5
SALON 10 OLGU OTURUMU - UZMANINA DANIŞ
Oturum Başkanları: Ertürk Erdinç, Haluk Türktaş
OS6 - OS10
16:30 - 16:40 ARA
16:40 - 17:25
SALON 1 KONFERANS - Tütün Kontrolü Ç.G.
E-sigaralar : Pazarlama,Tütün Endüstrisinin İlişkisi ve Potansiyel İstenmeyen Sonuçları
Oturum Başkanları: Esra Uzaslan,Adem Yılmaz
Konuşmacıları:
Marisa de Andrade
SALON 2 Uyku Bozuklukları Ç.G.
Uyku Tıbbında Göğüs Hastalıkları Uzmanının Rolü
Oturum Başkanları: Sadık Ardıç, Mustafa Demirel
Konuşmacı:
Patrick Strollo
SALON 3 KOAH Astım Ç.G.
Obstrüktif Akciğer Hastalıklarında Küçük Hava Yolları Önemsenmeli mi? 
Oturum Başkanları: Dilşad Mungan, Gazi Gülbaş
Astımda Küçük Hava Yolları
Jean Bousquet
KOAH'da Küçük Hava Yolları
Abdullah Sayıner
SALON 4 KONFERANS - Çevresel Ve Mesleksel Akciğer Hastalıkları Ç.G, Klinik Sorunlar Ç.G
İmmunsupresif Hastada Yoğun Bakım Desteği (Transplant, HIV, Kemoterapi vb)
Oturum Başkanları: Turgay Çelikel, Defne Altıntaş
Konuşmacı:
Murat Sungur
SALON 5 KARŞIT GÖRÜŞ- KOAH Ç.G.,Akciğer ve Plevra Maligniteleri Ç.G.
Sarkoidozla Meslek Arasında İlişki varmı?
Oturum Başkanı: Fatma Evyapan, Hamdi Muz
Olgularla Meslek ve Sarkoidoz İlişkisi
Peri Arbak
Sarkoidozla Mesleki Maruziyet İlişkisi Kanıtlanamamıştır
Benan Müsellim
17.25 - 17:35 ARA
17:35 - 18:35  
SALON 1 UYDU SEMPOZYUMU
KOAH Tedavisinde Bugün ve Gelecek
Oturum Başkanı: Nurhayat Yıldırım
Konuşmacılar:  Abdullah Sayıner, Esra Uzaslan
 
d