Frame
EnglishTürkçe

3 Nisan 2015

  tr> tr> tr> tr>
3 Nisan 2015, Cuma / 2. Gün
07:30 - 08:15
SALON 1 TGHYK- Bilgi Güncelleme
Oturum Başkanları: Hüseyin Halil Çolar , Ercüment Ege
Tüberküloz Soruları ile Bilinmesi Gerekenler
Serir Aktoğu
SALON 2 Akılcı Antübiyotik Kullanımı 
Oturum Başkanları:Hüseyin Yıldırım , Hakan Taşkınlar
Konuşmacı: Mesil Aksoy
08:30 - 10:00
SALON 1 PANEL - KOAH Ç.G.
KOAH'da Klinik Uygulamalarımızdaki Zorluklar
Oturum Başkanları: Nurdan Köktürk,Erdoğan Kunter
Hasta Sunusu: KOAH'ımla Başa Çıkma Sorunum
Video Gösterimi
KOAH'da Tedaviye ve Rehberlere Uyum Sorunu  
Elif Şen
Asemptomatik KOAH: Bronkodilatör Verilsin mi?
Nurhayat Yıldırım
Zor Tedavi Edilen KOAH Alevlenmeleri (Sahadan Bakış)
Ayşe Baha
Sık Alevlenen ve Zor Tedavi Edilen KOAH Alevlenmeleri (Nasıl Yönetelim?)
John Hurst
SALON 2 Uyku Bozuklukları Ç.G.
Obstrüktif Uyku Apne Tedavisinde Yeni Modaliteler (Uyku Bozuklukları Çalışma Grubu)
Oturum Başkanları: Gökhan Kırbaş, Bünyamin Sertoğullarından     
Obstrüktif Uyku Apnesinde Üst Hava Yolu Stimülasyonu
Patrick Strollo
Geliştirilen Non İnvaziv Cihaz Modaliteleri
Hikmet Fırat
Yeni Gelecek Vadeden Diğer Tedavi Yöntemleri
Tansu Ulukavak Çiftçi
SALON 3 PANEL - Çocuk Göğüs Hastalıkları Ç.G.
Çocukluk Çağı Astımında Merak Edilenler
Oturum Başkanları: Ayfer Tuncer, Elif Dağlı
Astımda Mikrobiom
Fernando M. Martinez
Astımda Ataklar Öngörülebilir mi? Önlenebilir mi?                         
Refika Ersu
Okul Öncesi Dönemde Wheezing Tedavisi Nasıl Olmalıdır?                   
Fernando M. Martinez
SALON 4 PANEL - Çevresel ve Mesleki Akciğer Hastalıkları Ç.G.
Meslek Hastalıklarında Maluliyet - Özürlülük Kavramı ( Çalışma Grubu)
Oturum Başkanları: Arif Çımrın,Şule Akçay
Göğüste Maluliyet – Özürlülük nedir?
İbrahim Akkurt
Göğüs Hastalıklarında Maluliyet Tayininde, Üniversite ve Devlet Hastaneleri Kurullarının Rolleri nelerdir?
Hilal Altınöz
Maluliyet Tayininde Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Rolü
Özkan Kaan Karadağ
SALON 5 PANEL - Göğüs Cerrahisi Ç.G.
Akciğer Kanserinde Ek Sorunlar Varlığında Cerrahi Yaklaşım Nasıl Olmalı?
Oturum Başkanları: Tuba Liman,Cemal Özçelik 
Tüberküloz ve Akciğer Kanseri Birlikteliği
Volkan Baysungur
Ampiyem ve Akciğer Kanseri Birlikteliği
Celalettin Kocatürk
Kalp Hastalığı ve Akciğer Kanseri Birlikteliği 
Tamer Okay
SALON 6 ASTIM VE ALLERJİ - 1 SÖZEL SUNUM
SS60 - SS65
SALON 9 PULMONER REHABİLİTASYON ve KRONİK BAKIM - 1 SÖZEL SUNUM
SS66 - SS74
SALON 10 KOAH - 2 SÖZEL SUNUM
SS75 - SS81
SALON 12 UYKU BOZUKLUKLARI - 2 SÖZEL SUNUM
SS89 - SS94
SALON 14 SOLUNUM YETMEZLİĞİ VE YOĞUN BAKIM SÖZEL SUNUM
SS82 - SS88
10:00 - 10:30 KAHVE ARASI
10:30 - 11:15
SALON 1 KONFERANS - Solunum İnfeksiyonları Ç.G.
İnhale Steroid Kullanımı Akciğer İnfeksiyonu Riskini Arttırıyor mu? 
Oturum Başkanları: Tunçalp Demir,Yücel Kırlangıç
Konuşmacı:
Marcos Restrepo
SALON 2 GÜNCEL KONU - Göğüs Cerrahisi Ç.G.
Akciğer Kanserinde Robotik  Cerrahi Uygulamaları
Oturum Başkanları: Alper Toker,Serdar Onat
Konuşmacı:

Veronesi Giulia 
SALON 3 SAĞLIKTA MOBİL TEKNOLOJİLER
Nefes Aldıran Teknolojiler

Oturum Başkanı: Arzu Yorgancıoğlu, A. Fuat Kalyoncu
Açılış
Arzu Yorgancıoğlu    
Teknolojik Sağlık Çözümleri, Turkcell Sağlık Metre 
Emre Tavşancıl
İstanbıl Üniversitesi Araştırma Sonuçları 
İlhan Satman
Göğüs Hastalıklarında Mobil Uygulamalar
Benan Müsellim
SALON 4 KONFERANS - Pulmoner Rehabilitasyon Ç.G.
Evde Egzersiz Eğitimi 
Oturum Başkanları: Lütfiye Erkan Kılıç,İpek Özmen
Konuşmacı:

Neşe Demir
SALON 5 KONFERANS - Akciğer Nakli Ç.G.
Akciğer Transplantasyonu için Aday Seçimi (2014 Guideline) 
Oturum Başkanları: Nur Dilek Bakan,Gül Dabak
Konuşmacı:

Remzi Bağ
SALON 6 KONFERANS - KOAH Ç.G.,Akciğer ve Plevra Maligniteleri Ç.G.
KOAH ve Akciğer Kanseri Birlikteliği
Oturum Başkanları: Muzaffer Metintaş,Aydan Mertoğlu
Konuşmacı:
Meftun Ünsal
11:15 - 11:25 ARA
11:25 - 12:25  
SALON 2 UYDU SEMPOZYUMU 
ASKO: Türkiye’nin Solunum Haritası Çalışma Sonuçları
Oturum Başkanı: Zeynep Mısırlıgil
Konuşmacılar: Bilun Gemicioğlu ,
Esra Uzaslan
SALON 3 UYDU SEMPOZYUMU
KOAH yönetiminde uzun etkili bronkodilatasyon: Kanıt - Tecrübe
Konuşmacılar:
Çağlar Çuhadaroğlu
Pınar Ergün
SALON 4 UYDU SEMPOZYUMU
Akuttan Kroniğe Akciğer Embolisi Yeni Çağ
Oturum Başkanı: Kıvılcım Oğuzülgen                             
Konuşmacılar:
Gülfer Okumuş 
Zeynep Pınar Önen
12:30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 15:00
SALON 1 ANA OTURUM
Vurun Doktora

Oturum Başkanları: Fuat Kalyoncu ,Özden Şener                            
Medya Gözüyle Sağlık ve Hekimlik
Emre Kongar
Medyada “Medyatik” Sağlık
Gülseren Atabek
İğneyi Kendimize Batırmak
Osman Elbek
SALON 2 ANA OTURUM
Akciğer Transplantasyonu: Türkiye Nerede, Dünya Nerede?
Oturum Başkanları: Cemal Asım Kutlu, Hasan Batırel
Dünya Nerede
Remzi Bağ
Türkiye Nerede ve Maliyet Analizi
Adnan Sayar
Bir Transplantasyon Merkezi Nasıl Kurulur?  
Antoon Lerut 
SALON 6 AKCİĞER VE PLEVRA MALİGNİTELERİ SÖZEL SUNUM
SS95 - SS101
SALON 9 TÜTÜN KONTROLÜ SÖZEL SUNUM
SS102 - SS110
SALON 10 DENEYSEL ARAŞTIRMALAR SÖZEL SUNUM
SS111 - SS115
SALON 14 ÇOCUK GÖGÜS HASTALIKLARI SÖZEL SUNUM
SS116 - SS124
15:00 - 15:30 KAHVE ARASI
15:30 - 17:00
SALON 1 PANEL - KOAH Ç.G.
KOAH’DA LABORATUVARDAN KLİNİĞE
Oturum Başkanları: Mehmet Polatlı,Bülent Bozkurt
Alevlenmelerde Biyobelirteçler  
John Hurst
KOAH'da Kök Hücre Tedavisi  
Aysen Günel Özcan
KOAH’da Sistem Biyolojisi
Paul Jones 
SALON 2 PANEL - YOĞUN BAKIM Ç.G.
Mekanik Ventilasyon Altında Dispne
Oturum Başkanları: Turgay Çelikel,Murat Sungur
Mekanik Ventilatördeki Hastam Neden Huzursuz?                    
Emel Eryüksel                                           
Hasta Ventilatör Uyumsuzluğu              
Robert Kacmarek                                 
Mekanik Ventilasyonda İdeal Sedasyon
Nalan Adıgüzel
SALON 3 PANEL - Çocuk Göğüs Hastalıkları Ç.G.
Çocuk Göğüs Hastalıklarında Güncel Konular
Oturum Başkanları: Uğur Özçelik,Arzu Bakırtaş
Kistik Fibroziste Yeni Tedaviler  
Thomas W. Ferkol
Persistan Bakteriyel Bronşit
Haluk Çokuğraş
Kemik İliği (Hematopoetik Kök Hücre) Nakli Sonrası Nonenfeksiyöz Akciğer Komplikasyonları ve Tedavileri
Ayşen Bingöl
SALON 4 VİDEO SUNUMU - Tanı Yöntemleri Ç.G.
Hava Yolu Hastalıklarının Tedavisinde Bronkoskopik Yaklaşım: Video Olgu Sunumları
Oturum Başkanları: Toros Selçuk,Adnan Yılmaz
Amfizemde Endobronşiyal Valv ve Coil Uygulamaları
Fidan Sever
Astımda Bronşiyal Termoplasti Uygulamaları
Taha Tahir Bekçi
Hava Yolu Stenozlarında Stent Uygulamaları     
Sinem Nedime Sökücü
SALON 5 TGHYK Yeterlilik Sınavı, Akreditasyon, Resertifikasyon Nasıl ve Neden?
Oturum Başkanları: Hayati Bilgiç (TGHYK Başkanı), Filiz Koşar (TGHYK Başkan Yard.)
TGHYK Sınavına Nasıl Hazırlanılır? Neden Girilmelidir?
Metin Akgün
Akreditasyon Dosyası Nasıl Hazırlanır? Neden Hazırlamak Gerekli?                             
Pınar Çelik
Akreditasyon Başvurusu Nereye Nasıl Yapılır? Basamakları Nelerdir?
Atila Akkoçlu
Resertifikasyon Dosyası Neden ve Nasıl Hazırlanır?
Arzu Mirici
SALON 6 OLGU OTURUMU - KLİNİK SORUNLAR (DİFÜZ PARANKİMAL AKCİĞER HASTALIKLARI)
OS11 - OS15
SALON 9 OLGU OTURUMU - KLİNİK SORUNLAR SOLUNUM SİSTEMİ İNFEKSİYONLARI
OS16 - OS20
17:00 - 17:10 ARA
17:10 - 18:10
SALON 2 KARŞIT GÖRÜŞ - KOAH Ç.G.
KOAH'ta Rehberler İşe Yarıyor mu?
Oturum Başkanları: Ertürk Erdinç,İnci Gülmez
Evet
Paul Jones
Hayır
Ali Kocabaş
SALON 3 KARŞIT GÖRÜŞ - Tanı Yöntemleri Ç.G.
Dispneli Hastaya Yaklaşım: Bu Hasta kimin?
Oturum Başkanları: Metin Özkan ,Elif Yılmazel Uçar                                   
Kardiyoloji mi?
Mehmet Birhan Yılmaz        
Göğüs Hastalıkları mı?
Metin Özkan
SALON 4 OLGU SUNUMU - Çocuk Göğüs Hastalıkları Ç.G.
Çocuk Göğüs Hastalıkları Olgu Tartışmaları
Oturum Başkanları: Fazilet Karakoç ,Fuat Gürkan
Olgu 1
Arif Kut
Olgu 2                                                 
Güzin Cinel                                          
Olgu 3                                              
Mehmet Köse                                    
Olgu 4                                                 
Sevgi Pekcan                                      
Olgu 5
Ela Erdem 
SALON 5 YUVARLAK MASA - Yoğun Bakım Ç.G.
Yoğun Bakım Ünitesinde Tanısal Tetkikler: Kime? Ne zaman? Neler farklı?
Oturum Başkanları: Ezgi Özyılmaz,Nihal Özşeker                                      
Yoğun Bakım Ünitesinde Radyolojik Değerlendirme               
Recep Savaş                              
Yoğun Bakım Ünitesinde Bronkoskopi                                  
Cenk Kıraklı 
d