Frame
EnglishTürkçe

Kurslar

Akciğer Kanseri Tanı ve Evrelemesinde Yenilikler Kursu (Salon 1) 01.04.2015

Oturum Başkanları: Ahmet Bircan, Bahar Kurt

09:00-09:45 AC Kanserinde Erken Tanı-Tarama Meftun Ünsal
09:45-10:30 Tanıda Bronkoskopi Dışı Yöntemleri   Nazan Şen
10:30-11:00 KAHVE ARASI
11:00-11:45 Tanıda Bronkoskopik Yöntemler  Pınar Çelik
11:45-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:15 Akciğer Kanseri Evrelemesinde Noninvazif Görüntüleme Yöntemleri  Mustafa Ünlü
14:15-14:25 KAHVE ARASI
14:25-15:10 Akciğer Kanseri Evrelemesinde Bronkoskopik Yöntemler  Tuncay Göksel
15:10-15:50 Akciğer Kanseri Evrelemesinde Mediastinokopi                    Kutsal Turhan
15:50-16:00 Kurs Değerlendirme ve Kapanış

Uykuda Solunum Bozukluklarına Tanı ve Tedavi Yaklaşımı Kursu (Salon 5) 01.04.2015

Oturum Başkanları: Turan Acıcan, Mehmet Ali Habeşoğlu

09:00-09:10 Açılış: Türk Toraks Derneği  Uykuda Solunum Bozuklukları Çalışma Grubu Başkanı Hikmet Fırat
09:10-09:30 Uykuda Solunum Bozuklukları Tanımlamaları Turan Acıcan
09:30-09:50 ICSD-3 Sınıflaması-Getirdiği Yenilikler Selma Fırat Güven
09:50-10:10 Uykuda Solunum Bozuklukları Tanı Yöntemleri Meral Uyar
10:10-10:30 Polisomnografi-Hastanın Hazırlanması-Kayıt Protokolleri Önder Öztürk
10:30-11:00 KAHVE ARASI
11:00-11:30 EEG (uyku) Skorlaması Banu Eriş Gülbay
11:30-11:50 Çekim Sırasında Karşılaşılan Zorluklar Hüseyin Lakadamyalı
11:50-12:20 Solunum ve Kardiyak Skorlama Neşe Dursunoğlu
12:20-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-13:50 Polisomnografi Raporlama Ceyda Kırışoğlu
13:50-14:10 Uykuda Solunum Bozukluklarına Tedavi Yaklaşımları (Genel) Ahmet Ursavaş
14:10-14:40 CPAP / BPAP / APAP / BPAP-ST Mehmet Ali Habeşoğlu
14:40-15:10 Yeni Modaliteler: ASV / AVAPS Levent Karasulu
15:10-15:40 KAHVE ARASI
15:40-16:10 Cerrahi Yaklaşım Ahmet Ömer İkiz
16:10-16:30 Ağız İçi Apareyler Tülin Taner

Toraks Radyolojisi Kursu (Salon 3) 01.04.2015

Oturum Başkanı: Figen Başaran Demirkazık

08:30-09:00 Malign Plevral Mezotelyoma: Tanı, Ayırıcı Tanı, Evreleme                   Ragıp Özkan
09:00-09:30 Neoplazik Olmayan Plevral Hastalıklar  Nevzat Karabulut
09:30-10:00 Mediastinal Kitlelerde Ayırıcı Tanı  Figen Başaran Demirkazık
10:00-10:30 KAHVE ARASI
10:30-11:00 Akut ve Kronik Pulmoner Tromboembolizm  Figen Başaran Demirkazık
11:00-11:30 Pulmoner Hipertansiyona Radyolojik Yaklaşım Sevtap Gümüştaş
11:30-12:00 Erişkinde Rastlanan Konjenital Bronkopulmoner Hastalıklar Naim Ceylan
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:00 Yaygın Akciğer Hastalıklarına Patern Temelli Yaklaşım (Dansite Artışı) Çetin Atasoy
14:00-14:30 Yaygın Akciğer Hastalıklarına Patern Temelli Yaklaşım (Dansite Azalması)  Cihan Akgül
14:30-15:00 İdiyopatik İnterstisyel Pnömoniler                Can Demir
15:00-15:30 KAHVE ARASI
15:30-16:00 Sistemik Hastalıkların Akciğer Tutulumu Cihan Akgül
16:00-16:30 Toplum Kökenli Pnömoniler Gonca Erbaş
16:30-17:00 İmmün Yetmezlikte Görülen Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları    Seda Özbek

Girişimsel Bronkoskopi Kursu (Salon 4) 01.04.2015

Oturum Başkanları: Metin Özkan, Gamze Kırkıl

09:00-09:45 EBUS Aydın Çiledağ
09:45-10:30 Soğuk Yöntemler Demet Karnak
10:30-10:50 KAHVE ARASI
10:50-11:30 Çalıştay - EBUS Aydın Çiledağ
11:30-12:10 Çalıştay - Kriyo Demet Karnak
12:10-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:15 Sıcak Yöntemler Levent Karasulu
14:15-15:00 Stent Uygulamaları Levent Dalar
15:00-15:20 KAHVE ARASI
15:20-16:00 Çalıştay – Argon - Koter Levent Karasulu
16:00-16:40 Çalıştay - Stentler Levent Dalar
16:40-16:50 Kapanış, Kursun Genel Değerlendirmesi Metin Özkan
Gamze Kırkıl

Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Kursu (Salon 2) 01.04.2015

Kurs Başkanları: Öner Balbay, Turgay Çelikel

09:00-09:30 NIV Temel Kavramlar: Doğru Hastanın Seçilmesi Sait Karakurt
09:30-10:00 NIV Cihaz Kurulumu ve Ayarların Düzenlenmesi Cenk Kıraklı
10:00-10:30 NIV’de Mönitorizasyon ve Başarı Kriterleri Robert Kacmarek
10:30-11:00 KAHVE ARASI
11:00-11:45 Hastam NIV’ye Neden Uyumsuz? Olası Sorunlar ve Çözümleri Robert Kacmarek
11:45-12:00 Tartışma
12:00-13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
13:00-13:30 NIV ve Sedasyon Gökay Güngör
13:30-14:00 NIV Sonlandırma Emel Eryüksel
14:00-14:30 Evde NIV: Hangi Hasta, Nasıl? Aydın Çiledağ
14:30-15:00 KAHVE ARASI
15:00-16:30 Cihazlar ile Pratik
16:30-17:00 Kapanış ve Belge Dağıtımı

Tütün Kontrol Politikaları ve Sigara Bırakma Yöntemlerine İleri Yaklaşım (Salon 6) 01.04.2015

Kurs Başkanları: Banu Salepçi ,Çağla Uyanusta Küçük

09:00-09:30 Tanışma ve Beklentilerin Alınması Banu Salepçi
Çağla Uyanusta Küçük
09:30-10:00 Türkiye’de ve Dünyada Tütün Kontrolü Osman Elbek
10:00-10:30 Tütün Endüstrisi - İnsan Hakları Atilla Uysal
10:30-11:00 KAHVE ARASI
11:00-11:30 Sigara Bırakmada Davranışsal Bilişsel Tedaviler Pınar Pazarlı Bostan
11:30-12:30 Sigara Bırakmada Davranışsal Bilişsel Tedaviler (Pratik Uygulama) Oğuz Kılınç
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
Zor Olgulara Yaklaşım (Olgu Örnekleri İle)
13:30-14:00 Gebelerde Yaklaşım Funda Öztuna
14:00-14:30 Kardiyovasküler Hastalıklarda Yaklaşım Banu Salepçi
14:30-15:00 Kanser Hastalarında Yaklaşım Çağla Uyanusta Küçük
15:00-15:30 KAHVE ARASI
15:30-16:00 KOAH’lılarda Yaklaşım Zeynep Ayfer Aytemur
16:00-16:30 Nüks Olgulara Yaklaşım Ali Nihat Annakkaya
16:30-17:00 Ergenlerde Sigara Bırakma Zeki Yüncü
17:00-17:30 Sigara Bırakmada Yeni İlaçlar Esra Kunt Uzaslan
17:00-18:00 Geri Bildirim ve Kapanış

Olgu Örnekleri ile Tüberküloz Yönetiminde Yaşanan Sorunlar ve Çözümler Kursu                       (Salon 7) 01.04.2015

Kurs BaşkanlarıTülin Sevim, Aylin Babalık

09:15-09:45 Tüberküloz (TB) Tedavi Rejimi ve Takibi Süha Özkan
09:45-10:15 Sık Görülen İlaç Yan Etkilere Yaklaşım Serir Aktoğu
10:15-10:45 TB İlaçlarına Bağlı Hepatotoksisite Yönetimi Kemal Tahaoğlu
10:45-11:00 KAHVE ARASI
11:00-11:30 Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında TB Şeref Özkar
11:30-12:00 Karaciğer Hastalarında Tüberküloz Tülin Kuyucu
12:00-12:30 Gebelik ve Tüberküloz Onur Fevzi Erer
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:00 Çocuk Tüberkülozunda Tanı ve Tedavide Yaşanan Sorunlar, Erişkinlerden Farklılıkları Erkan Çakır
14:00-14:30 ÇİD-TB Tedavisi Hangi Hastalara Ne Zaman Başlanmalı? Tülay Törün
14:30-15:00 TNF Alfa İnhibitörü Kullanan Hastalara Yaklaşım Şermin Börekçi
15:00-15:30 Kursun Değerlendirilmesi ve Sorular

Çocuk Göğüs Hastalıklarının Değişen Yüzü Kursu (Salon 8) 01.04.2015

Kurs Başkanları: Nural Kiper, Ayten Pamukçu

09:00-09:30 Akut Astım Atağı Gülbin Karakoç
09:30-10:00 Solunum Yolu Hastalıklarında GER ve Yutma Disfonksiyonu Saniye Girit
10:00-10:30 Primer Silyer Diskinezi Zeynep Seda Uyan
10:30-10:45 KAHVE ARASI
10:45-11:15 Romatolojik Hastalıklarda Akciğer Esen Demir
11:15-11:45 D Vitamini ve Solunum Sistemi Hastalıkları Nazan Çobanoğlu
11:45-12:15 Çocuklarda Trakeostomi Endikasyonları ve Bakımı Gürsu Kıyan
12:15-13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
13:00-13:30 Akciğer Radyolojisinde Yenilikler Nevin Uzuner
13:30-14:00 Tüberküloz Tanı ve Tedavisinde 'de IGRA ve Diğer Yeni Tanı Yöntemlerinin Kullanımı Ebru Güneş Yalçın
14:00-14:15 KAHVE ARASI
14:15-14:45 Uyku Hastalıklarında Polisomnografi ve Poligrafi Ayşe Tana Aslan
14:45-15:15 Çocuk Göğüs Hastalıklarında Aşılar Demet Can
15:15-15:30 Katkı ve Sonuç

Koah'da Komorbidite Yönetimi Kursu (Salon 9) 01.04.2015

Kurs Başkanları: Birsen Mutlu, Lütfi Çöplü

09:00-09:30 KOAH ve Komorbiditeler (Tanımlama, Patogenez, Epidemiyoloji) Sema Umut
09:30-10:00 Komorbiditeler KOAH Alevlenmelerini Nasıl Etkiler? Mehmet Polatlı
10:00-10:40 KOAH ve Kalp Ahmet Kaya Bilge
Esra Uzaslan
10:40-11:10 KAHVE ARASI
11:10-11:50 KOAH Endokrin Sistem ve Metabolizma Ayşe Kubat Uzum
Nurdan Köktürk
11:50-12:30 KOAH ve Beyin Fatma Çiftçi
Aysin Noyan
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:10 KOAH ve İskelet Kas Sistemi Öznur Akkoca Yıldız
Ebru Çalık Kütükçü
14:10-14:50 KOAH ve Beslenme Sevinç Sarınç
Makbule Gezmen Karadağ
14:50-15:20 KAHVE ARASI
15:20-15:50 KOAH ve OSA Neşe Dursunoğlu
15:50-16:20 KOAH ve Pulmoner Hipertansiyon Zeynep Pınar Önen

Koah ve Göğüs Cerrahisi Kursu (Salon 10) 01.04.2015

Kurs Başkanları: Mustafa Yüksel, Erkmen Gülhan

09:00-09:30 Sınırlı Solunum Rezervi Olan Hasta Kimdir? Preoperatif Hazırlık (Preoperatif Değerlendirme, Risk Skorlaması) Nasıl Olmalı? Cansel Atinkaya Öztürk
09:30-10:00 KOAH, Amfizemli ve Yüksek Riskli Hastada Akciğer Kanseri Cerrahisi, Cerrahi Teknik ve Rezeksiyon Genişliği Ne Olmalı? Reha Çelik
10:00-10:30 KAHVE ARASI
10:30-11:00 KOAH'lı Hasta da Preoperatif ve Postoperatif dönemde ,Pulmoner Rehabilitasyonun Rolü İpek Çaylı Candemir
11:00-11:30 Postoperatif Uzamış Hava Kaçağı, Ekspansiyon Kusuru Önlem ve Tedavi Yöntemleri Ali Cevat Kutluk
11:30-12:00 KOAH’lı Hastada Postoperatif Pulmoner Komplikasyonların Yönetimi (CBAP, BBAP, NIV, ECMO, Novalung, Mekanik Ventilasyon) Nalan Adıgüzel
12:00-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:00 KOAH’lı ve Göğüs Cerrahisi Uygulanacak Hastalarda Ağrı Kontrolü (Preoperatif, Peroperatif, Postoperatif) Ali Alagöz
14:00-14:30 Büllöz Akciğerde Cerrahi Tedavi Endikasyonları ve Yöntemleri Özgür Samancılar
14:30-15:00 Sekonder Spontan Pnömotoraksta (Özellikle KOAH Komplikasyonu Olan) Cerrahi Tedavi Tamer Altınok
15:00-15:30 KAHVE ARASI
15:30-16:00 Amfizemde Endobronşiyal Tedaviler Korkut Bostancı
16:00-16:30 LVRS Endikasyonları, Cerrahi Yöntemler ve Dünyadaki Son Durum Pınar Bıçakçıoğlu​

Deneysel Araştırma Projesi ve Temel İstatistik Bilgisi Kursu (Salon 15) 01.04.2015

Kurs Başkanları: Figen Deveci, Ahmet Demir

08:30-09:00 Araştırma Sorusu - Hipotez Oluşturma ve Yöntemin Belirlenmesi Öner Dikensoy
09:00-09:40 Temel Deneysel Araştırma Yöntemleri Nelerdir? Figen Deveci
09:30-10:10 Çalışma Dizaynları ve Kullanım Alanları Özge Yılmaz
10:10-10:40 KAHVE ARASI
10:40-11:20 Deneysel Araştırmalarda Solunum Hastalık Çalışmalarında Karşılaşılan Zorluklar ve Etik Kurallar Arzu Balkan
11:20-12:00 Hayvan Çalışmalarında Planlama ve Farklı Solunum Yolu Hastalıklarında Uygun Model ve Denek Seçimi Canan Karaman
12:00-13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
13:00-13:45 Örnek Seçimi ve Büyüklüğünün Hesaplanması, Değişkenler ve Ölçümler Ahmet Demir
13:45-14:30 Deneysel Araştırmalarda Sonuçların Değerlendirilmesi ve Yazılımı Ayşe Bilge Öztürk
14:30-15:15 İstatistiksel Yöntemler: Temel İstatistik ve Sonuçların Yorumu I Seval Kul
15:15-15:30 KAHVE ARASI
15:30-17:00 İstatistiksel Yöntemler: Temel İstatistik ve Sonuçların Yorumu II  Seval Kul

Akciğer Transplantasyonu Sonrası Takip ve Tedavide Sorunlar Kursu (Salon 14) 01.04.2015

Kurs Başkanları Adalet Demir, İlhan İnci,Tekin Yıldız

08:30-09:15 Akciğer Nakli Sonrası Mekanik Ventilasyonun Özellikleri Sema Turhan
09:15-10:00 Akciğer Nakli Sonrası ECMO Kime, Ne Zaman? Evren Şentürk
10:00-10:30 KAHVE ARASI
10:30-11:15 Akciğer Nakli Sonrası Bronş Komplikasyonları İlhan İnci
11:15-12:00 Mismatch ile İlgili Komplikasyonlar Songül Büyükkale
Ali Yeğinsu
Erdal Yekeler
Berker Özkan
12:00-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:10 Akut Hücresel ve Humoral Rejeksiyon Tanı ve Tedavisi İbrahim Onur Alıcı
14:15-15:00 Kronik Akciğer Allogreft Disfonksiyonu Sınıflaması, Tanı ve Tedavi Merih Kalamanoğlu Balcı
15:00-15:30 KAHVE ARASI
15:30-16:30 İmmunsupresif İlaçların Yan Etkileri ve Yönetimi Remzi Bağ
16:30-17:15 Olgular Eşliğinde Akciğer Nakli Sonrası Gelişen Sorunlar Nur Dilek Bakan
Merih Kalamanoğlu Balcı
İbrahim Onur Alıcı

 

Pulmoner Hipertansiyon Kursu (Salon 13) 01.04.2015

Kurs BaşkanlarıÖzlem Özdemir Kumbasar, Füsun Topçu

08:30-09:00 Tanım, Sınıflandırma ve Epidemiyoloji Oğuz Uzun
09:00-09:30 Pulmoner Kan Akımının Anatomisi ve Fizyolojisi İsmail Hanta
09:30-10:15 Pulmoner Hipertansiyon Tanı Yöntemleri ve Ayırıcı Tanı Nesrin Moğulkoç
10:15-10:45 KAHVE ARASI
10:45-11:15 Pulmoner Hipertansiyonda Hemodinamik Tanı Barış İkitimur
11:15-12:15 PAH’ da Tedavi Hedefleri, Tedavinin Bu Günü ve Geleceği Gül Öngen
12:15-13:15 ÖĞLE YEMEĞİ
13:15-13:40 PAH Hasta Takibi Candan Öğüş
13:40-14:05 Kalp Hastalıklarına Bağlı Pulmoner Hipertansiyon Ahmet Kaya Bilge
14:05-14:30 Solunum Hastalıkları ve/veya Hipoksi ile Gelişen Pulmoner Hipertansiyon Zeynep Pınar Önen
14:30-14:50 KAHVE ARASI
14:50-15:15 KTEPH Nedenleri ve Tedavisi Gülfer Okumuş
15:15-16:15 Pulmoner Hipertansiyon Olgu Örnekleri Savaş Özsu
Züleyha Kaya

Göğüs Hastalıkları Pratiğinde Allerji Kursu (Salon 12) 01.04.2015

Kurs BaşkanlarıYavuz Demirel,Füsun Kalpaklıoğlu 

09:00-09:30 Allerji Nedir? Ne Kadar Yaygındır? Fuat Kalyoncu
09:30-10:00 Anamnez ve Fizik Muayene ile Alerjinin İpuçları Ömür Aydın
10:00-10:30 Allerji Tanısında İn-Vivo Testler Öznur Abadoğlu
10:30-11:00 KAHVE ARASI
11:00-11:30 Allerji Tanısında İn-Vitro Testler Özlem Göksel
11:30-12:00 Astımda Üst Hava Yolu Patolojileri Ahmet Ömer İkiz
12:00-12:30 Astım ve NSAID Alerjisi Gül Karakaya
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:00 Astım ve Polen Alerjisi Dane Ediger
14:00-14:30 Astım ve Ürtiker / Anjioödem Rana Işık
14:30-15:00 Anaflaksi Gülden Paşaoğlu
15:00-15:30 KAHVE ARASI
15:30-16:00 Allerjiye Özel Tedaviler - Korunma Ayşe Baççıoğlu Kavut
16:00-16:30 Allerjiye Özel Tedaviler - İmmünoterapi Ebru Damadoğlu Çelebioğlu
16:30-17:00 Allerjiye Özel Tedaviler- Anti-IgE Tedavisi Ferda Erkekol

Yeni Başlayanlara Pulmoner Rehabilitasyon Temelleri Kursu (Salon 16) 01.04.2015

Kurs BaşkanlarıPınar Ergün, Sema Savcı

09:00-09:15 Açılış
09:15-09:45 Pulmoner Rehabilitasyon Program Oluşturma Temelleri; Aday Olgunun Seçimi ve Değerlendirilmesi İpek Candemir
09:45-10:15 Program Organizasyonu - Egzersiz Eğitimi Melda Sağlam
10:15-10:45 Program Organizasyonu - Egzersiz Eğitiminin Etkilerini Artıran Stratejiler Elif Özarı Yıldırım
10:45-11:00 KAHVE ARASI
11:00-11:30 Program Organizasyonu - Kanıta Dayalı Sonuç Ölçümleri Tuğba Göktalay
11:30-12:00 Vücut Kompozisyonun Değerlendirilmesi -Kronik Solunum Hastalıklarında Nutrisyonel Tedavi Lütfiye Erkan
12:00-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:00 Kronik Solunum Hastalıklarında Davranış Modifikasyonu ve Öz Yönetim Becerilerinin Kazandırılması Naciye Vardar Yağlı
14:00-15:00 Bronşiyal Hijyen Yöntemleri: Hangi Hastalıkta, Nasıl? Meral Boşnak Güçlü
15:00-15:15 KAHVE ARASI
15:15-16:30 Pratik- Örnek Olguların Yönetimi Dicle Kaymaz
Neşe Demir

Temiz Hava Hakkı Çalıştayı (Salon 11)

Çalıştay Başkanları: Haluk C. Çalışır, Levent Akyıldız

Çalıştay Sekreteri:  Nilüfer Aykaç Kongar

08:30-09:00 Açılış

Arzu Yorgancıoğlu
Haluk Çalışır

 

Hava Kirliliği ve Enerji
Oturum Başkanları: Arif Çımrın, İbrahim Akkurt

09:00-09:20 Hava kirliliği Nedir? Nasıl ölçülür? Lokman Hakan Tecer
09:20-09:40 Hava kirliliği, PM:2.5 ve Ekolojisi Beyza Üstün
09:40-10:20 Çevre Mevzuatı, Yükümlülükler, Sorunlar: Berrin Esin Kaya
10:20-10:40 Enerjinin Etkin Kullanımı ve Yüzde Yüz Yenilenebilir Enerji Tanay Sıdkı Uyar
10:40-10:50 Tartışma
10:50-11:00 KAHVE ARASI
 

Hava Kirliliği ile Mücadele
Oturum Başkanları: Ali Kocabaş, Fuat Kalyoncu

11:00-11:20 Bursa Deneyimi Kayıhan Pala
11:20-11:40 Ege Bölgesi Deneyimi Ali Osman Karababa
11:40-12:00 Hava kirliliği ve Sonuçları, Avrupa Perspektifi Deniz Gümüşel
12:00-12:20 Sessiz Katil, Kömür ve Greenpeace Deneyimi/ Greenpeace Türkiye Perspektifi? Buket Atlı
12:20-13:00 Tartışma
13:00-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
 

Hava Kirliliği ve Sağlık
Oturum Başkanları: Peri Arbak, Benan Müsellim

14:00-14:20 İç ve Dış Ortam Hava kirliliği ve Sağlık Haluk Çalışır
14:20-14:40 Hava Kirliliği ve Solunum Sistemi Nilüfer Aykaç Kongar
14:40-15:00 Hava Kirliliği ve Sağlık Araştırma Yöntemleri Hasan Bayram
15:00-16:30 Sonuç Bildirgesi- Eylem planı
d