Frame
EnglishTürkçe

Ödüller

1 - TÜRK TORAKS DERNEĞİ BİLİM ÖDÜLÜ
 1. Göğüs Hastalıkları alanında bilimsel araştırmalarıyla bilime evrensel düzeyde önemli katkılarda bulunmuş, bilim insanları yetiştirmiş, bilimsel kurum ve kuruluşlar kurmuş veya kurulmasında önemli ölçüde katkıda bulunmuş, ülkemizde Göğüs Hastalıkları bilim ve teknolojisinin gelişmesinde üstün hizmetleri bulunmuş olan bilim insanlarına verilen onursal ödüldür.
 2. Adaylarda h-indeksinin 10’un üzerinde olma şartı aranır.
 3. Üyeler, ÇG ve bilimsel komite tarafından aday gösterilebilir.
 4. Aday gösterme süresi Şubat ayının son günü sona erer.
 5. Aday gösterilenler arasından 3 aday Bilimsel Komite tarafından seçilir ve Merkez Yönetim Kurulu’na (MYK) sunulur. Ödül MYK veya MYK’nın belirleyeceği jüri tarafından seçilir.
 6. Ödül her yıl için bir kişiye verilir. Uygun aday çıkmayan yıllarda ödül verilmeyebilir.
 7. Verilecek para ödülünün miktarı her yıl MYK tarafından belirlenir. 2015 yılı için belirlenmiş ödül miktarı 10 bin Türk Lirası'dır.
 8. Bilim ödülü kazanan bilim insanı aramızdan ayrılmışsa ödülü, kanuni mirasçılarına verilir.
 9. Ödül kazanan bilim insanına plaket ve onur belgesi verilir.
 10. Ödül kongre açılış töreninde açıklanır.
ADAY ÖNERME FORMU İÇİN TIKLAYINIZ
 
2 - TÜRK TORAKS DERNEĞİ Y.İZZETTİN BARIŞ HİZMET ÖDÜLÜ
 1. Bilimsel düzeyiyle ulusal ve uluslar arası düzeyde kendini kanıtlamış, yetiştirdiği bilim insanlarının eriştiği düzey ile bu alanda da örnek olmuş bilim insanlarına verilen onur ödülüdür.
 2. Üyeler, ÇG ve bilimsel komite tarafından aday gösterilebilir.
 3. Aday gösterme süresi Şubat ayının son günü sona erer.
 4. Adaylar arasından MYK veya MYK’nın belirleyeceği jüri tarafından seçilir.
 5. Ödül her yıl için bir kişiye verilir. Uygun aday çıkmayan yıllarda ödül verilmeyebilir.
 6. Y.İzzettin Barış Hizmet ödülünü kazanan bilim insanı aramızdan ayrılmışsa ödülü, kanuni mirasçılarına verilir.
 7. Ödül kazanan bilim insanına plaket ve onur belgesi verilir.
 8. Ödül kongre açılış töreninde açıklanır.
ADAY ÖNERME FORMU İÇİN TIKLAYINIZ
 
3 - TÜRK TORAKS DERNEĞİ ULUSAL AKCİĞER SAĞLIĞI ÖDÜLÜ
 1. Ülkemizde yaygın görülen ve toplum sağlığı açısından önem arz eden solunum sistemi hastalıklarına ait, ulusu temsil eden verilerin toplanmasını amaçlayan, ulusal tedavi protokollerine ve sağlık politikalarına yön veren SCI veya SCI expanded indekslerine giren ve Etki faktörü (impact factor) 2 ‘nin üzerinde olan dergilerde son 5 yılda yayınlanmış çalışmalara verilen ödüldür.
 2. Çalışma, araştırmacının kendi emeği ile hazırlanmış olmalı, özgün bir nitelik taşımalı ve ulusal akciğer sağlığı alanına katkıda bulunmalıdır.
 3. Başvurular kişisel olabileceği gibi, üyeler, ÇG ve bilimsel komite tarafından da aday gösterilebilir. Başvuru formuna göre hazırlanmış 3 adet dosya genel merkeze gönderilmelidir.
 4. Birden fazla araştırmacının katılımıyla yayınlanmış çalışmalar için yapılan bireysel başvurularda adayın diğer araştırmacıların imzalı onaylarını alması gerekir.
 5. Aday gösterme veya başvuru süresi Şubat ayının son günü sona erer.
 6. Aday gösterilenler arasından 3 aday Bilimsel Komite tarafından seçilir ve MYK ya sunulur. Ödül MYK veya MYK’nın belirleyeceği jüri tarafından seçilir.
 7. Ödül her yıl için bir araştırmaya verilir. Uygun aday çıkmayan yıllarda ödül verilmeyebilir.
 1. Verilecek para ödülünün miktarı her yıl MYK tarafından belirlenir. 2015 yılı için belirlenmiş ödül miktarı 3 bin Türk Lirası'dır.
 1. Ödül kazanan bilim insanına para ödülü ile birlikte plaket ve onur belgesi verilir.
 2. Ödül kongre açılış töreninde açıklanır.
BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

4 - TÜRK TORAKS DERNEĞİ GENÇ ARAŞTIRMACI TEŞVİK ÖDÜLÜ
 1. 40 yaşını geçmemiş bilimsel araştırmalarıyla göğüs hastalıkları bilimine katkıda bulunan, gelecekte de evrensel düzeyde katkıda bulunma potansiyeline sahip, bilim insanlarına verilir.
 2. Adaylarda h-indeksinin 4’ün üzerinde olma şartı aranır.
 3. Başvurular kişisel olabileceği gibi, üyeler, ÇG ve bilimsel komite tarafından da aday gösterilebilir. Başvuru formuna göre hazırlanmış 3 adet dosya genel merkeze gönderilmelidir.
 4. Genç Araştırmacı Teşvik Ödülüne yalnız hayattaki  bilim insanları aday olabilir. Ödülü kazandıktan sonra aramızdan ayrılan bilim insanının ödülü ise kanuni mirasçılarına verilir.
 5. Aday gösterme veya başvuru süresi Şubat ayının son günü sona erer.
 6. Adaylar arasından seçim, bilimsel komite tarafından yapılır ve MYK tarafından onaylanır.
 7. Ödül her yıl için bir kişiye verilir. Uygun aday çıkmayan yıllarda ödül verilmeyebilir.
 8. Verilecek para ödülünün miktarı her yıl MYK tarafından belirlenir. 2015 yılı için belirlenmiş ödül miktarı 3 bin Türk Lirası'dır.
 9. Ödül kazanan bilim insanına para ödülü ile birlikte plaket ve onur belgesi verilir.
 10. Ödül kongre açılış töreninde açıklanır.
BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ
 
5 - TÜRK TORAKS DERNEĞİ YURT DIŞI YAYIN ÖDÜLÜ
 1. Türkiye’de yapılmış ve özgün bir çalışma niteliği taşıyan, Türkiye’de çalışan hekimler tarafından, yurt dışında bilimsel dergilerde son bir yıl içinde yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş olan SCI veya SCI expanded indekslerine giren ve Etki faktörü (impact factor) 2’nin üzerinde olan dergilerde bir önceki yıl yazılı olarak yayınlanmış çalışmalara verilen ödüldür.
 2. Çalışma, araştırmacının kendi emeği ile hazırlanmış olmalı, özgün bir nitelik taşımalı ve solunum hastalıkları alanına katkıda bulunmalıdır.
 3. Başvurular, adaylar tarafından başvuru formu 3 nüsha halinde genel merkeze gönderilerek yapılır.
 4. Birden fazla araştırmacının katılımıyla yayınlanmış çalışmalar için yapılan bireysel başvurularda adayın diğer araştırmacıların imzalı onaylarını alması gerekir.
 5. Başvuru süresi Şubat ayının son günü sona erer.
 6. Her yıl 3 çalışmaya verilir, birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülü şeklinde açıklanır.
 7. Adaylar arasından seçim, bilimsel komite tarafından yapılır ve MYK tarafından onaylanır.
 8. Verilecek para ödülünün miktarı her yıl MYK tarafından belirlenir. 2015 yılı için belirlenmiş ödül miktarı 3 bin, 2 bin ve 1000 Türk Lirası'dır.
 9. Ödül kazanan bilim insanına para ödülü ile birlikte plaket ve onur belgesi verilir.
 10. Ödül kongre açılış töreninde açıklanır.
BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

6 - TÜRK TORAKS DERNEĞİ YAYINLANMIŞ KONGRE BİLDİRİSİ ÖDÜLÜ
 1. TTD kongrelerinde son 5 yılda sunulmuş ve son bir yıl içinde yayınlanmış, Türkiye’de yapılmış ve özgün bir çalışma niteliği taşıyan, Türkiye’de çalışan hekimler tarafından, yurt dışında SCI veya SCI expanded indekslerine giren ve Etki faktörü (impact factor) 2’nin üzerinde olan bilimsel dergilerde yayınlanmış çalışmalara verilen ödüldür.
 2. Çalışma, araştırmacının kendi emeği ile hazırlanmış olmalı, özgün bir nitelik taşımalı ve solunum hastalıkları alanına katkıda bulunmalıdır.
 3. Başvurular, adaylar tarafından başvuru formu 3 nüsha halinde genel merkeze gönderilerek yapılır.
 4. Birden fazla araştırmacının katılımıyla yayınlanmış çalışmalar için yapılan bireysel başvurularda adayın diğer araştırmacıların imzalı onaylarını alması gerekir.
 5. Başvuru süresi Şubat ayının son günü sona erer.
 6. Her yıl 3 çalışmaya verilir, birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülü şeklinde açıklanır.
 7. Adaylar arasından seçim, bilimsel komite tarafından yapılır ve MYK tarafından onaylanır.
 8. Ödül kazanan bilim insanına para ödülü ile birlikte plaket ve berat verilir.
 1. Verilecek para ödülünün miktarı her yıl MYK tarafından belirlenir. 2015 yılı için belirlenmiş ödül miktarı 3 bin, 2 bin ve 1000 Türk Lirası'dır.
 1. Ödül kongre açılış töreninde açıklanır.
 2. Belli konularda ilgili firma başvurusu olması halinde ödül sponsor ismiyle de verilebilir.
BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ
 
7 - LOKMAN HEKİM VAKFI SARIAY ÖDÜLLERİ
18. Yıllık Kongre'de Lokman Hekim Vakfı Sarıay Ödülü Tütün konusunda yapılan çalışmalardan değer olan bulunursa verilecektir. Ödül miktarları aşağıdaki gibidir.
 
1) 2.000,00 TL
2) 1.500,00 TL
3) 1.000,00 TL
   
8 -  DR.ELGİZ PEKDEMİR ÜMRANİYE VEREM SAVAŞ DERNEĞİ BİLDİRİ ÖDÜLÜ
 
 
1930 yılında Elazığ’ın Palu ilçesinde doğan Dr.Elgiz Pekdemir, 1954 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olur olmaz Giresun Verem Savaşı Dispanseri’nde çalışmaya başlamıştır. 1964 yılında Heybeliada Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nden uzmanlığını almış, 1964-65 yılları arasında Verem Savaşı Genel Müdürlüğü BCG kampanyası doktoru olarak Yozgat ve Bilecik’in köylerinde verem taramalarını, aşı kampanyalarını yönetmiştir. 1981 yılına kadar İstinye ve Beşiktaş Verem Savaşlarında çalışmış, Beşiktaş Verem Savaşı Derneğini kurmuştur. Emekliliğinden sonra 1992 yılında Dr.Kami Uçansu ile birlikte Ümraniye Verem Savaşı Derneği ve Dispanserini kurup 2004 yılında 74 yaşında vefat edene kadar da çalışmıştır.
Dr.Elgiz Pekdemir’in yaşamda bir hedefi vardı ve Dr.Tevfik Sağlam’dan devir aldığını söylerdi. “Ben Hamdi Açan’ın neferiyim tümcesini sık sık tekrarlardı. Amacı da kendi deyimiyle “Veremi bitirmek”di. Yeniliklere, teknolojik gelişmelere açık, ufku geniş, entelektüel bir insandı.
Ümraniye Verem Savaş Derneği ve hizmet birimi olan Ümraniye Verem Savaş Dispanseri; göçlerin ve yoksulluğun yoğun olduğu kalabalık bir bölgede heterojen nüfus yapısına sahip bölgesinde, kurulduğu günden beri gerek hizmeti, gerek sağladığı sosyal yardımlar ile sorumlu olduğu tüberküloz kontrolünde hedeflenen oranları yıllar önce tutturmuş, aynı başarılı sonuçlarını halen sürdürmektedir. Bu başarı öyküsünün arkasındaki Dr. Elgiz Pekdemir’in oluşturduğu kurumsal yapısı ile bir okul niteliğinde çalışmalarına devam etmektedir.
Anısını yaşatmak, genç meslektaşlarımıza örnek olması amacıyla Ümraniye Verem Savaşı Derneği tarafından “Dr.Elgiz Pekdemir Ümraniye Verem Savaşı Derneği Bildiri Ödülü” 2008 yılından beri düzenli olarak verilmektedir. Bu yıl da hastalığının yönetimi ile ilgili “Gerek Sahada Gerekse Klinikte Karşılaşılan Sorun/lara Yanıt Arayan”  bir araştırma olması koşulu ile Türk Toraks Derneği 18.Yıllık Kongresine gönderilen bildiriler arasından seçilecek ve 2000 TL ile ödüllendirilecektir.

9 - ACTELION PULMONER VASKÜLER SİSTEM ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ

Son üç yıldaki Türk Toraks Derneği Kongresi'nde sunulan "pulmoner vasküler sistem" ile ilgili bir yayınlanmış bildiriye ACTELION Pulmoner Vasküler Sistem Araştırma Ödülü verilecektir. Başvurular arasında birinciliğe layık bulunan çalışma 5.000 TL ile ödüllendirilecektir. Ödül alacak bildiri, TTD'nin Bilimsel Komite Başkanlığı'nca seçilecek bir bilimsel kurul tarafından belirlenecektir. Adaylık başvurusu, TTD Genel Merkezi' ne, aday olduğunu belirten bir yazı ve bildiri özeti ve yayınlanmış hali sunularak, 20 Mart 2015 tarihine kadar yapılabilir. Ödül, ACTELION ilaç Ticaret ve Limited Şirketinin koşulsuz eğitim desteği kapsamında finanse edilmektedir.
10. Kongre Bildiri Ödülleri

Her yıl olduğu gibi bu yılda kongrede sunulan bildiriler arasından hakem değerlendirmeleri ve sunumuna göre bilimsel açıdan öncelikli bulunan bildirilere kongre sonunda “sözlü sunum” ve “poster sunum” kategorilerinde ödül verilecektir. Bildiri ödülleri kongre kapanış töreninde ilan edilecek ve sertifikaları sunulacaktır.

11.Arven İlaç KOAH Bildiri Ödülü
                                                      


Kongrede sunulan KOAH konusundaki bildirilerden seçilecek olan 3 bildiri ödüllendirilecektir.
Birincilik ödülü 2500 TL, ikincilik ödülü 1500 TL ve üçüncülük ödülü 1000 TL dir.
Bildiri ödülleri kongre kapanış töreninde ilan edilecek ve sertifikaları sunulacaktır.
 
 
d