Frame
EnglishTürkçe

Video GönderimiKISA VİDEO GÖSTERİMİ

Türk Toraks Derneğinin 18. Yıllık Kongresinde yeni bir uygulama gerçekleştirebilmek için desteğinizi rica ediyoruz. Bu uygulama “Video Oturumları” şeklinde adlandırıldı. Kongremiz boyunca bu oturuma ayrılacak bir salonda, video sunumları ile eğitim ve paylaşımlar için ortam hazırlamayı tasarlıyoruz.
Bu video oturumunun konusu: Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi alanlarına ilişkin tanı ve/veya tedavi uygulamalarıdır. 1-5 dakikalık kısa video gösterimi şeklinde bir olgu sunumu ile örneğin; endobronşial uygulamalara, torakoskopik evrelemeye, bronkoskopik tekniklere, göğüs cerrahisi uygulamalarına değinmeyi amaçlıyoruz.
Amacımız; ilgili branş ve konularda eğitim amaçlı ya da paylaşıma yönelik kısa video gösterimleri hazırlamayı teşvik etmek, hazırlanan filmleri eğitim amaçlı kullanmak, ülkemize özgü video kütüphanesi oluşturmaya katkı sağlamaktır.
Bu etkinlik, Türk Toraks Derneği üyeleri ve 18. Yıllık kongresinin tüm katılımcılarına açıktır.

SON GÖNDERİ TARİHİ
Son video gönderme tarihi 15 Şubat 2015’ dir. Bu tarihten sonra gönderilen bildiri özetleri kabul edilmeyecektir.

 "Video Hazırlama koşulları" na ulaşmak için tıklayınız.


 Füsun Topçu                  Göksel Altınışık                             Sibel Atış
Kongre Başkanı               Kongre Sekreteri                           Bilimsel Program Sorumlusu
d